Čiastka č. 190/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 24.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
493/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 01.01.2003