Čiastka č. 19/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/2002 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. januára 2002 vo veci pozastavenia účinnosti § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 30.01.2002
39/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s azbestom 01.02.2002