Čiastka č. 187/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 23.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
489/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2002
490/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne 01.09.2002