Čiastka č. 186/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 22.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
488/2002 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov 01.01.2003