Čiastka č. 182/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
477/2002 Z. z. Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.09.2002