Čiastka č. 178/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 09.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
466/2002 Z. z. Zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov 01.01.2003
467/2002 Z. z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 01.09.2002
r1/c178/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/2002 Z. z.