Čiastka č. 177/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
465/2002 Z. z. Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.10.2002