Čiastka č. 171/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 03.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
444/2002 Z. z. Zákon o dizajnoch 01.10.2002
445/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z. 01.09.2002
446/2002 Z. z. Zákon o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 01.01.2003