Čiastka č. 167/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
427/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 01.09.2002
428/2002 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 01.09.2002