Čiastka č. 163/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 27.07.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
414/2002 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 01.01.2003
415/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín 01.01.2003
416/2002 Z. z. Zákon o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov 01.05.2004
417/2002 Z. z. Zákon o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb 01.01.2003
418/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2002