Čiastka č. 16/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 25.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2002