Čiastka č. 147/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
350/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku