Čiastka č. 142/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
342/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 01.07.2002