Čiastka č. 140/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
333/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu