Čiastka č. 136/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 25.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
319/2002 Z. z. Zákon o obrane Slovenskej republiky 01.07.2002
320/2002 Z. z. Zákon o brannej povinnosti 01.07.2002
321/2002 Z. z. Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 01.07.2002
322/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60 a výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. apríla 2000 č. 380/1999-60