Čiastka č. 125/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
280/2002 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.11.2002
281/2002 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa 01.07.2002
282/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 01.07.2002