Čiastka č. 121/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 06.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
273/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú sankcie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov 06.06.2002
274/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov 01.07.2002