Čiastka č. 119/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
271/2002 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG) 01.06.2002