Čiastka č. 114/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 24.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
263/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov 01.06.2002