Čiastka č. 113/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 23.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
262/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 9 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode