Čiastka č. 112/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 23.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
261/2002 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2002