Čiastka č. 108/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 18.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/2002 Z. z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami