Čiastka č. 102/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 10.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
237/2002 Z. z. Zákon o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2002