Čiastka č. 10/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
19/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 15.01.2002