Čiastka č. 99/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
239/2001 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov 01.07.2001
240/2001 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve 01.07.2001