Čiastka č. 98/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/2001 Z. z. Zákon Colný zákon 01.07.2001