Čiastka č. 93/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 21.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2001