Čiastka č. 91/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 20.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
218/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 01.07.2001
219/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov 01.07.2001