Čiastka č. 87/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 06.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
207/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov