Čiastka č. 64/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 28.04.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 01.05.2001