Čiastka č. 45/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 29.03.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
112/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku