Čiastka č. 22/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 16.02.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 01.03.2001