Čiastka č. 215/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike 01.01.2002