Čiastka č. 196/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
490/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2001
491/2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 01.01.2002
492/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.12.2001