Čiastka č. 193/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 29.11.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2002
484/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 01.12.2001
485/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 01.01.2002