Čiastka č. 177/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
434/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 01.11.2001