Čiastka č. 175/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
430/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 01.11.2001
431/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Poľana 01.01.2002