Čiastka č. 168/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 19.10.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
411/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 19.10.2001
412/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov 19.10.2001
413/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19.10.2001