Čiastka č. 157/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 26.09.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
387/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 01.10.2001