Čiastka č. 151/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 21.09.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
373/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o mierovom riešení sporov