Čiastka č. 146/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 15.09.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
366/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti