Čiastka č. 145/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 13.09.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2001 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti