Čiastka č. 132/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 11.08.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi 01.04.2002
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 01.04.2002