Čiastka č. 131/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 11.08.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
312/2001 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2002
313/2001 Z. z. Zákon o verejnej službe 01.04.2002