Čiastka č. 130/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 08.08.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002