Čiastka č. 118/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 19.07.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 19.07.2001
284/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 19.07.2001