Čiastka č. 116/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 18.07.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
279/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2001
280/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnom obchode a platbách