Čiastka č. 105/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/2001 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy 01.07.2001