Čiastka č. 91/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
210/2000 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole 01.07.2000