Čiastka č. 88/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
206/2000 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách 01.07.2000
207/2000 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o označenom spotrebiteľskom balení 01.07.2000